Kadıköy Şehir Rehberi ile Anında ihtiyaçlarınıza ulaşın

Kadıköy Oteller, Barlar, Restorantlar, Kafeler, Müzeler, Sinemalar, Hosteller. Hepsi burada!

Barlar Restoranlar Kafeler Sinemalar
Veya önemli noktalara göz atın

Kadıköy

Kadıköy Kuruluş tarihi milattan önce 10. Yüzyıla dayanan  Kadıköy’deki ilk yerleşimin bu zaman diliminde Fenikeliler tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Günümüzde Fikirtepe olarak bilinen bölgede, Harhadon adıyla anılan bir ticaret kolonisi oluşturulduğu sanılmaktadır. Bu ilk yerleşimin karşısında ise, Moda Burnu ile Yoğurtçu Parkı arasındaki bölgede ise Halkedon (Bakır  Ülkesi) adıyla ikinci bir yerleşimin daha oluşturulduğu görülmektedir. Haydarpaşa Çayırı’nda ise Halkedonlular tarafından at yarışları düzenlendiği sanılmaktadır. Halkedon bölgesinin çevresinin Osmanlı denetimine geçmesi ise 1350’li yılları bulmaktadır. İstanbul’un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından Halkedon, yani günümüzdeki Kadıköy bölgesi, İstanbul Kadısı Celalzade Hızır Bey’e verilir.

Kadıköy’ün isminin buradan geldiği rivayet edilir. Kadıköy, Lale Devri, yani 18. Yüzyılda bir mesire alanı olarak rağbet görmüştür. Haydarpaşa, Yoğurtçu Parkı, Moda Sahili ve Kuşdili çayırları ile Uzun Çayır bölgeleri, halk tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. Ancak Kadıköy’ün gelişimi, esas olarak 19. yüzyıla dayanmaktadır. Selimiye Kışlası ve Hardarpaşa Askeri Hastanesi gibi önemli yapılar, bölgenin çehresini değiştirmiş ve önemini arttırmıştır. Bu gelişmelere ilave olarak, şehir içi vapur işletmeciliğinin başlaması ve Haydarpaşa-İzmit demiryolunun kullanıma açılması, Kadıköy’ü İstanbul’un önemli semtlerinden bir haline getirmiştir.