Boğaziçi’nde İBB’deki yetkiler merkezi idareye geçiyor!

İstanbul Boğaziçi’nde İBB’de olan yetkiler Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurulacak Boğaziçi Başkanlığı’na devrediliyor. Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün kapatılacağını söylerken Kuzey Ormanları Savunması’ndan Cihan Uzunçarşılı Baysal “Demokrasimizdeki geriye gidişi artık Boğaziçi’nde mehtabı seyrederken de göreceğiz” yorumunu yapıyor

İstanbul Boğaziçi alanı içerisinde yetkili olan İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bulunduğu Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun yerine Boğaziçi Başkanlığı’nın kurulması planlanıyor.

Hazırlanan tasarıya göre Boğaziçi olarak tanımlanan alana su yolları eklenecek ve ormanların kullanım hakkı da Boğaziçi İmar İdare Heyeti yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na bırakılacak. İmar planında yeşil alan belirleme ve tüm Boğaziçi alanındaki yeşil alanları koruma, denetleme görevini de Boğaziçi Başkanlığı üstlenecek.

BAKANLIK VE İBB KARŞI KARŞIYA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi’nde İBB’nin yetkisi olmadığını iddia etmişti: “Yasa gereği imar planı yapma yetkisi Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün teklifi ve bakanlığımızın sekretaryasıyla, onayı ve uygun görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndadır. Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu’nun başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve üyeleri vardır. Boğaz’ın siluetini, yeşil alan miktarını artıracak ve silueti, dünyanın incisi Boğazımızı çok daha iyi noktaya çekecek çalışmaya ilişkin koordinasyonda sadeleştirmeye gidilecek.”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Bu gerçekten çok acıdır, kötüdür. Ben Sayın Cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların 31 Mart’ta seçimi iptal edenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum. Başka değiller, farklı değiller. Demokrasiye o gün darbe vuranlarla bugün bu hazırlığı yapanların aynı kişiler olduğunu düşünüyorum” diye yanıt vermişti.

“BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILIYOR”

Konuya dair Gazete Kadıköy’e konuşan TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Akif Burak Atlar, yeni tasarıyla İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün kapatılacağını söyledi: “İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün Boğaziçi alanında denetim, proje onayı, yapı, tadilat, iskan, yıkım ruhsatlarının düzenlenmesi, tevhid ve ifraz, plan değişikliklerini inceleyip görüş oluşturmak, itirazları incelemek gibi birçok yetkisi bulunuyordu. Yeni tasarıyla tüm bu yetkiler İBB’nin elinden alınarak Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurulacak Boğaziçi Başkanlığı’na aktarılıyor. Başka bir deyişle, Boğaziçi İmar Müdürlüğü kapatılıyor.”

“YETKİ TAMAMEN İBB’DEN ALINIYOR”

Boğaziçi plan değişikliklerinde onay yetkisinin 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda belirlendiğini vurgulayan Atlar, “Boğaziçi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1983 yılından beri Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’na aitti. Bu kurul, yılda en az iki kere toplanan ve 5 Şubat 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı gereği, Cumhurbaşkanı, ilgili Bakanlar ve İBB Başkanı’ndan oluşmaktaydı. Yeni düzenlemeyle kurulacak Boğaziçi Başkanlığı’nda ise İBB Başkanı’nın üyeliği tanımlanmamış halde. Özetle söylemek gerekirse yeni tasarıyla önemli bir kısmı yerel yönetimde, yani İBB’de bulunan yetkiler tamamen merkezi idareye transfer ediliyor” dedi.

“OTOKRAT BİR SİSTEME GEÇİLDİ”

Bağımsız araştırmacı ve Kuzey Ormanları Savunması’ndan Cihan Uzunçarşılı Baysal ise konuyla ilgili gazetemize yaptığı yorumda “İmar yetkisini bir kenara bırakıp önce şöyle sorgulayalım. Diyelim ki elimizde çeşitli aşamalarda denetimlere ve yetkilere sahip bir sistem var ve bu sistemden tek aşamalı ve tüm denetim, yetkinin tek elde toplandığı bir sisteme geçiyoruz. İşte orada ne olursa imarda da aynısı olur. Yani artık denetlenemez, karşı çıkılamaz bir sisteme otokrat bir sisteme geçilmiştir” dedi.

Kent ve imar düzenlemelerinin zaten giderek merkezileştiğine değinen Baysal, “Türkiye’de her alanda zaten çok sorunlu olan demokrasimizdeki geriye gidişi artık Boğaziçi’nde mehtabı seyrederken de göreceğiz.” diye konuştu.

Hâlihazırda yürürlükte olan Boğaziçi Kanunu’na göre yetkili olan üç kurul var. Bunlar, Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü. Düzenleme hayata geçerse, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İmar İdare Heyeti ve İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndaki yetkisi elinden alınacak ve İBB’ye bağlı Boğaziçi İmar Müdürlüğü işlevsiz kılınacak.

YÜRÜRLÜKTEKİ BOĞAZİÇİ KANUNU’NDA NELER VAR?

1- Boğaziçi İmar Müdürlüğü, İBB’ye bağlı kamu tüzel kişiliğine sahip. Boğaziçi’nde faaliyetlerin planlanması, koordinesi ve uygulanmasından, alanın korunmasından sorumlu. İmar uygulama programlarını ve diğer planları hazırlamak, İBB Başkanlığı’na sunmakla görevli. Yine, ilgili bütçeyi hazırlayarak İmar İdare Heyeti’ne sunmak da müdürlüğün görevleri arasında. İmar uygulamaları, ruhsat ve izin işlemleri, yapıları ve inşaatları kontrol etmek, imar mevzuatına aykırı yapılar hakkında alınan yıkım kararlarını uygulamak Boğaziçi İmar Müdürlüğü’ne aittir.

2 – Boğaziçi İmar İdare Heyeti, İstanbul Valisi’nin başkanlığında İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul İl Hukuk İşleri Müdürü, İl İmar Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Defterdar, Boğaziçi İmar Müdürü, İstanbul Belediyesi İmar Müdürü, vali ve belediye başkanının tayin edecekleri birer uzman, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenecek ilgili bilim dalı öğretim üyesi olmak üzere 12 üyeden oluşuyor. Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün mali yardım isteklerini görüşme, kamu yatırımlarını planlama, Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gündeme getirilen konuları görüşme konularında yetkilidir.

3 – Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan oluşur. İmar planlarını görüşme ve kabul etme, imar planlarını onaylama, kamu yatırımlarını planlama ve bakanlar kurulunun onayına sunma, mali yardım isteklerini inceleme ve karara bağlama yetkilerine sahip.