Entropi Sahne

Sahne Sanatları Tiyatrosu


ENTROPİ
“Entropi kuramını sarsan en önemli istisna yaratım sürecidir.”

 

Entropi Sahne, her türlü performansa açık multi disipliner yaratım alanı oluşturma amacı ile kurulmuştur.

Fizikçilerin ve metafizikçilerin müdavimi oldukları, fakat her nedense gelirken kılık değiştirmeyi ihmal etmedikleri bir garip sosyal tesistir, Entropi.
Şairlerin pınarından içtikten sonra içkinleştiği, bilim adamlarının hamamında terleyip hipotezlerini attığı pek verimli bir menbadır, Entropi.
Algı boyutuna giren tüm özdeklerin özünden ve evreni seyredenlerin gözünden gizle perdelenmiş, şaşalı salonlarda sahnelenmesine rağmen söylencesi sır ile ertelenmiş pek muğlak metindir, Entropi.

Entropi kuramını sarsan en önemli istisna yaratım sürecidir.Entropi üzerine eğilen bilim adamlarının bazıları onu kutsal yasalar mertebesine çıkarırken, bazı felsefeciler de onu yaratımın tasarım formülü düzeyine çıkarır. Oysa entropi kuramının illüzyonunu çözebilecek yetenek belki de sadece sanatçıya bağışlanmıştır.

Yaratım süreci noktalanan bir resim, yüz yıl sonra tuval dokusunda ve boyasında bozulmalar başlamış olsa da, bir asır boyunca kendisini izleyenlerin imgeleminde yeni ilhamlar yaratarak entropi kuramına meydan okur. Cisim vasfı ile resim bozulsa da, imge vasıtası ile yeniden var olmaya ve hatta yeni yaratımlara ilham olmaya devam eder.

Yüzlerce yıl sahnelenen tiyatro oyunları, ilk sahnelendiği andan itibaren bozulmaya başladığı düşünülebilirse de, izleyenlerin bilinç zincirinde tekrardan var olmakla kalmayıp düzensizliğe doğru giden duygu ve düşünceleri düzene sevk etmeye de yardımcı olur. Notaları ya da dizeleri tarafından terk edilmiş bir çok bestenin ninnilerde tekrardan hayat bulduğuna şahit olmadınız mı şu entropi sevdalısı dünyada?

İşte; Özü itibariyle tüm sanatsal yaratımlar, entropi müzesinde sergilenmekten uzak ve ilham mabetlerinin vitrininde sergilenmeye yakındır!

Değerlendir ve yorumunu yaz.

Piri Çavuş Sokak 1
34714 İstanbul TR
Yol Tarifi Al
10.00-21.30