Osmangazi İlkokulu

TCDD Haydarpaşa Garı’nı Yapan Alman Şirketinin Eseri!


Osmangazi İlkokulu

Okulumuz, TCDD Haydarpaşa Garı’nı yapan Alman şirketinin( Anadolu Demiryolları ) mühendis ve işçi çocuklarının eğitimi için Haydarpaşa’daki yeni okul yapısı tamamlanarak, gerek öğretmenler  gerekse personeli lojmana kavuşmuştur.

İlk  açıldığında 48 öğrenci okula başvurur. Anadolu Demiryolları  okul yapısı için arsa tahsis etmiş ve inşaatını  üstlenmiştir.Yapıldığı dönemde mülkiyeti Anadolu Demiryolu Müdürü Edouard Huguen’in üzerinedir. 134 000 Mark harcanarak inşa edilen yapının finansmanında Alman endüstrisinin yanı sıra Tünel’deki Alman Okulu’nda da hizmetleri bulunan Wülfing ve Otto Kapp’ın katkıları büyüktür.Tünel’deki Okulun ek yapısında olduğu gibi, Mimar Schwatlo(w) okul projelerini bedelsiz üstlenmiştir.

Okulumuz,Alman İmparatoriçe’sinin yaş gününe rastlatılarak Büyükelçi’nin katılımıyla 22 Ekim 1903 tarihinde açılmıştır.Okulun ilk açılışında  4 sınıflı temel eğitim ile anaokulunun yanı sıra, 4 öğretmen için lojman ve servis birimleri bulunur.2 asli öğretmen ile birlikte; elişi / beden eğitimi dersleri için 1 yardımcı öğretmen, 1 Türkçe Öğretmeni ve 1 Anaokulu Öğretmeni görev yapmıştır.

1918 yılında 1. Dünya Savaşının bitmesiyle mağlup taraflardan biri olan Almanların ülkemizi terk etmesiyle okulumuz Osmanlı-İngiliz mektebi olmuştur. Ancak 1935 yılında diğer tüm yabancı okullar gibi okulumuz da Türklere bırakılmıştır.

Maarif Vekâletinin Almanlardan 35.000 TL. karşılığı satın aldığı okulumuz, paralı olduğu için ilk Türk Koleji unvanı ile eğitimine devam etmiştir. Bu kolejin ilk müdürü Hukukçu Ahmet Bey’dir. Hesap-Hendese (Matematik) Öğretmeni İsmail Hakkı Bey, Tabiat Bilgisi Öğretmeni Kuşçu Yusuf Bey, Musiki Öğretmeni Zeki Bey okulumuzun geçmişteki önde gelen öğretmenleridir.

Okulumuz eğitim verdiği süre içinde gerek Türk ve gerekse Alman birçok önemli şahsiyet yetiştirmiştir. Bunlardan İstanbul Üniversitesi’nden 3, Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi’nden 2 ordinaryüs profesör, 2 Alman bilim insanı ve yaşlı bir Alman bayan mühendis 1970-1980 yılları arasında okulumuzu ziyaret etmiş ve hatıralarını tazelemiştir. 1940 yılında normal ilkokul statüsüne geçen okulumuz 11. Okul adını almış, 1950 yılında ise Osmangazi İlkokulu adını almıştır. 1997 yılında sekiz yıllık Temel Eğitim Kanununun çıkmasıyla da Osmangazi İlköğretim Okulu, 2013 tarihinde 4+4+4 Eğitim sistemine geçilmesi sonucunda ise Osmangazi İlkokulu adını almış olup halen eğitime devam etmektedir.

Değerlendir ve yorumunu yaz.

Ahmet Rasim Sokak 40
34722 İstanbul TR
Yol Tarifi Al