Ragıp Paşa Köşkü

Caddebostan Sahilindeki "Perili Köşk"!


Ragıp Paşa Köşkü

Caddebostan’da Cemil Topuzlu Caddesi’nde yer alır. Mabeynci Ragıp Paşa tarafından yaptırılan köşkün mimarı, Sirkeci Garı’nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund’dur. 1906 tarihli köşk, büyük bir koruluk içinde yer almaktadır.

Yıldız Sarayı’nın güvenilir bir mensubu olan Ragıp Paşa, devlet memuriyeti yanında ticaretle de uğraşmış; Beyoğlu’nda birbirine yakın Anadolu, Rumeli, Afrika hanlarını yaptırmış, Umurca Rakı Fabrikası’nı kurmuştur. 1908 Meşrutiyeti’nden sonra padişahın Selanik’te Alatini Köşkü’ne gönderilmesini takiben Rodos’a sürgün edilmiş, orada hastalanarak mide kanserine yakalanmıştır. Tedavi için İsviçre’ye giden paşa, dönüşte çok yaşamamış, 1920 yılında bu köşk içinde vefat etmiştir.

Paşa’nın ölümünden sonra yapı önce avukat İbrahim Ali Bey’e, daha sonra Sait Çiftçi’ye satılmıştır. Bir süre Yat Kulübü olarak kullanılan köşk, 1. Dünya Savaşı yıllarında ise ordu tarafından İhtiyat Zabit Okulu ve hastane olarak hizmet vermiştir…

Değerlendir ve yorumunu yaz.

Operatör Cemil Topuzlu Caddesi
İstanbul TR
Yol Tarifi Al