TAK – Tasarım Atölyesi Kadıköy

Tasarım,Araştırma,Katılım


TAK – Tasarım Atölyesi Kadıköy

Kamu, sivil ve özel işbirliği modeli ile Kadıköy Belediyesi, ÇEKÜL Vakfı ve Kentsel Strateji şirketi ortaklığında yürütülen TAK, Kadıköy’ün kentsel sorunlarının çözülmesi için yaratıcı buluşma ortamları sağlayarak, tasarımın gücü ile yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor. TAK, gönüllülük, işbirliği ve bağımsızlık ilkeleri ile yaşayan, kar amacı gütmeyen bir oluşumdur.4 Nisan 2013 tarihinde Yeldeğirmeni’nde bulunan eski Özen Sineması yerinde açılmıştır.

Kadıköy’ün mekansal sorunlarının çözümünde strateji ve tasarım kavramlarını bir araya getirerek, stratejik tasarım yönetimi yaklaşımı ile yürütülen TAK, kamu, özel ve sivil sektör işbirliği ile yürütülen bir Tasarım Atölyesidir.

TAK, Kadıköylüler, Tasarımcılar, Gönüllüler, Öğrenciler, Destekçiler ve Kadıköy Belediyesi’nin ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir üretecekleri ve ürünlerini kamuoyu ile paylaşabilecekleri yenilik ve yaratıcılık mekanıdır.

TAK, kentsel sorunların çözümünde kentliler, tasarımcılar, gönüllüler, öğrenciler ve destekçilerin ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurarak fikir ürettikleri ve ürünlerini kamuoyu ile paylaştıkları yenilik ve yaratıcılık mekanıdır. Tüm disiplinlerinden tasarımcılarla birlikte, gönüllülük ve işbirliği esası ile program ve projeler üreten, bağımsız bir oluşumdur.

TAK, kentsel sorunları Tasarım, Araştırma, Katılım yoluyla ele alır ve sosyal değişime duyarlı tasarım süreçleri kurgular.

Temel İlkeler
Tasarımın Gücü; Sorunların tasarım yoluyla çözülmesi

Stratejik Tasarım; Yaratıcı fikirler, uygulanabilir tasarımlar

Fikir Paylaşımı; Gönüllü ve profesyonel tasarımcıların bir araya getirilmesi

Deneyim Paylaşımı; Ulusal ve uluslararası işbirlikleri

Katılımcı Fikirler; Kentlilerin fikir ve tasarım yoluyla proje süreçlerine katılımı

Buluşma; Farklı disiplinlerden tasarımcıların bir araya gelmesi

Girişimci Tasarımcılar; Bilgi ve girişim

Kapasite Artırma; Erişilebilir eğitim ve bilgi

Yaratıcı İşbirlikleri; Yenilikçi sektörler

Sosyal Sermaye; Geliştiren ortam, iş yaratmadır.

Bir yanıt yazın

34716 İstanbul TR
Yol Tarifi Al