Teknoloji Ve Transfer Ofisi Uzmanı

Teknoloji Ve Transfer Ofisi Uzmanı

-Proje yazım tecrübesine sahip,

-Bir veya birden fazla projede bizzat görev almış,

-İyi derecede microsoft office bilgisi (word, excel, powerpoint) olan,

-Ar-Ge çalışanları, akademisyenler, sanayicilerle ilişki sağlayabilecek düzeyde sözlü ve yazılı iletişim yeteneğine sahip olan,

-Araştırmacı, problem çözme ve karar verme becerisi olan, çözüm ve sonuç odaklı olan,

-İstatistiki verileri takip edebilen,

-Teknoloji, Ar-Ge, iş geliştirme, pazar araştırması, fizibilite, girişimcilik gibi konularda bilgi sahibi olan,

İyi derecede İngilizce bilgisine sahip, yazma ve konuşma pratiğine sahip olan,

İş sorumluluğu ve bilinci kuvvetli olan, zaman yönetiminde ve önceliklerin seçilmesinde becerisi olan,

Ekip içerisinde uyumlu ve verimli çalışabilme becerisine sahip olma, planlama ve koordinasyon becerisine sahip olan,

-Diğer yabancı diller (tercih sebebi),

TTO süreçlerini bilmesi (tercih sebebi),

Askerlik görevini tamamlamış (erkek adaylar için).


Üniversite bünyesinde yapılan çalışmaların takip edilmesi, kayıt altına alınması,

Üniversite donanım, yazılım ve insan kaynağının düzenli takip edilmesi ve kayıt altına alınarak, özellikle bulunduğumuz bölgedeki sanayi kurum ve kuruluşları ile eşleştirme yapılması,

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, olası tüm işbirliklerinin baştan sona (öğretim elemanı ve sektör işbirliğinin bir araya getirilmesinden, yapılan ortak çalışmanın üniversitemize yarattığı katma değer analizinin yapılmasına kadar) takibinin yapılması,

Bakanlık veya Bakanlığa bağlı birimlerce sağlanan destek ve imkânların düzenli takip edilmesi ve gerekli bilgilendirme duyularının yapılması ve gerektiğinde bilgilendirme sunumlarının yapılması,

Özellikle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yayınlanan tüm yayın, yönetmelik ve yönergelerin takip edilerek, mevcut TTO yapımız içerisine entegrasyonuna destek sağlanması,

Yapılan tüm çalışmalar kapsamında, üniversite stratejik planının gözden geçirilmesi sürecinde destek olunması

Özellikle uluslararası destekli projelerin süreçlerine yazım desteğinin sağlanması.

Firma Sektörü:

EğitimAÇIK POZİSYON

TAKİP ET

PROFİLİNE GİT

GOOGLE’DA ARA